Polski     |   English   Niezrzeszony poseł do Parlamentu Europejskiego Strona startowa | Dodaj do ulubionych | Kontakt

Get macromedia Flash Player

Drukuj

Krótki CV

Maciej Giertych  urodził się 24 marca 1936 r. w Warszawie. Ukończył studia leśne na Uniwersytecie w Oksfordzie, a potem czteroletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto. W 1962 r. obronił pracę doktorską i powrócił do Polski gdzie podjął pracę badawczą w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W 1970 r. uzyskał habilitację na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1981 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r. profesora zwyczajnego z zakresu leśnictwa.

 
Maciej Giertych  urodził się 24 marca 1936 r. w Warszawie. Ukończył studia leśne na Uniwersytecie w Oksfordzie, a potem czteroletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto. W 1962 r. obronił pracę doktorską i powrócił do Polski gdzie podjął pracę badawczą w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W 1970 r. uzyskał habilitację na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1981 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r. profesora zwyczajnego z zakresu leśnictwa. W latach 1976-1993 wykładał genetykę populacyjną na wydziale biologii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Wkładał też na studiach podyplomowych przy wydziałach leśnych w Poznaniu (1966-1969, 1996-2001), Warszawie (1969-1990) i Krakowie (1998-2001).            Był członkiem Komitetu Nauk Leśnych PAN (1970-2007) oraz przez dwie kadencje (1995-2000) wiceprzewodniczącym Rady Leśnictwa przy Ministrze Środowiska. Był członkiem redakcji Silvae Genetica (1973-2001) i Annals of Forest Science (1990-2001). Jest autorem przeszło 230 prac naukowych. Reprezentował Polskę na międzynarodowych kongresach Unii Leśnych Placówek Badawczych (IUFRO) w latach 1986-1995.

                                         

# # #

 Mieszkając w Anglii i Kanadzie był aktywnym uczestnikiem emigracyjnych organizacji młodzieżowych. Po powrocie do Polski trudnił się konsolidowaniem antykomunistycznych środowisk narodowych. Potajemnie rozprowadzał narodową literaturą emigracyjną. Odnalazł niepublikowane prace historiozoficzne Feliksa Konecznego, zajmował się ich przepisywaniem i przekazywaniem do Londynu, gdzie jego ojciec je drukował. Po 1989 były wznawiane już w Polsce. W latach 1986-1990 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Prymasowskiej przy kardynale Glempie. W latach 1986-1989 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa. Na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II uczestniczył jako obserwator w Synodzie Biskupów obradującym calu październik 1987 roku w Rzymie na temat roli laikatu w Kościele i świecie.Od 1990 był politycznie aktywny w reaktywowaniu Stronnictwa Narodowego i służył jako przewodniczący jego Rady Naczelnej (1990-2002). Został wybrany posłem na Sejm z listy Ligi Polskich Rodzin w 2001 r. W czerwcu 2004 został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego.Maciej Giertych ożenił się z Antoniną Jachnik. Mają czworo dzieci i 12 wnuków. 
zobacz Do broszurek pol.doc


powrót / następny

KSIĄŻKI
zobacz l_insegnamento dell_evoluzione.doc

zobacz l_insegnamento dell_evoluzione.doc

zobacz Egalite de sexes.doc

zobacz Egalite de sexes.doc

zobacz Evolution en francaise.doc

zobacz Evolution en francaise.doc