Polski     |   English   Niezrzeszony poseł do Parlamentu Europejskiego Strona startowa | Dodaj do ulubionych | Kontakt

Get macromedia Flash Player

Drukuj

Lista publikacji naukowych prof. Macieja Giertycha

1. Giertych M. 1958 IUFRO conference of forest tree breeders. Forest Society Journal, Oxford Univ. 6: 54-55.

2. Giertych M.M., Farrar J.L. 1961 The effect of photoperiod and nitrogen on the growth and development of seedlings of Jack Pine. Can. J. Botany. 39: 1247-1254.

3. Giertych M.M., Farrar J.L. 1962 A provenance study of Jack pine seedlings. Silvae Genetica 11(4): 111-112.

4. Forward D.F., Nolan N.J., Giertych M., 1962 The progress and control of growth in Pinus resinosa Ait. Plant Physiolgy 37: suppl. iv, nr 850.

4. Giertych M. 1963 Uwagi do art. dr. S. Zabielskiego pt. "Rola wegetatywnego rozmnażania i stymulatorów wzrostu". Las Polski 37(12): 10.

5. Giertych M. 1964 Determination of the so-called "Photoperiodic ecotypes" from provenance tests. Genetica Polonica 5(2): 108.

6. Giertych M.M. 1964. Endogenous growth regulators in trees. Botanical Review 30(2) 292-311.

7. Giertych M. 1964 Interaction between auxin, kinetin and citric acid in relation to apical dominance. Acta. Soc. Bot. Pol. 33 (2): 297-306.

8. Giertych M., Jakuszewski T., Młynarczyk B., Przybylski T., Wilusz Z. 1964 Rozwój metodyki wyboru drzew doborowych. Arboretum Kórnickie 9: 283-287.

9. Białobok S., Giertych M., Jakuszewski T.,Młynarczyk B., Przybylski T., Wilusz Z. 1964 A report on the studies in the field of forest genetics. Arboretum Kórnickie 9: 289-292.

10. Giertych M.M. 1965 Systematic lay-outs for seed orchards. Silvae Genetica 14(3): 91-94.

11. Giertych M. 1965 Jak zaplanować plantację nasienną? Las Polski 39(2), 16-31.I.1965: 6-8.

12. Giertych M., Przybylski T. 1965 Badania nad metodami szczepienia sosny i świerka. Arboretum Kórnickie 10: 183-192.

13. Siwecki R., Giertych M. 1965 Obliczanie parametrów genetycznych dla ukorzeniania się zrzezów i wysokości jednorocznych mieszańców topoli. Acta Soc. Bot. Pol. 34(3): 533-548.

14. Giertych M. 1965 Określanie tzw. "Ekotypów fotoperiodycznych" przy pomocy badań proweniencyjnych. Materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Genetycznego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr. 58; 23.

15. Giertych M. 1965 Polska sosna za granicą. Las Polski 39 (11): 3-5.

16. Giertych M.M. 1965 Adapting provenance trials towards most efficient selection and preservation of desirable forest populations. IUFRO Section 22 Meeting in Yugoslavia, Zagreb 13-17.IX.1965. Duplicated handouts: 1-13.

17. Białobok S., Giertych M., Jakuszewski T., Przybylski T. 1966 A report on the studies in the field of forest genetics 1964/65. Arboretum Kórnickie 11: 267-271.

18. Giertych M.M. 1966 Adapting provenance trials towards the most efficient selection and preservation of desirable forest populations. Sumarski List 90(1-2): 88-95.

19. Giertych M. 1966 Historia Kanady to historia jej lasów. Wszechświat 9: 207-210.

20. Giertych M. 1966 Podyskutujmy o drzewostanach nasiennych. Las Polski 40(12): 6-7.

21. Giertych M.M., Forward D.F. 1966 Growth regulator changes in relation to growth and development of Pinus resionosa Ait. Can.J.Botany 44: 717-738.

22. Giertych M. 1966 Zysk genetyczny a metoda produkcji nasion drzew leśnych. Sylwan 110 (11): 59-64.

23. Giertych M. 1966 Rozmieszczenie regulatorów wzrostu u Pinus resinosa Ait w stosunku do jej rozwoju. Zesz. Nauk. UMK, Toruń, Nauki Mat-Przyr. Zesz. 12, Biol (VIII): 35-42.

24. Giertych M. 1967 Rozmnażanie generatywne. W S. Białobok i W. Żelawski (red.) "Zarys Fizjologii Sosny Zwyczajnej", PWN Poznań, 269-294. Tłumaczone na j. angielski i wydane przez US Dept. Agric. & Nat., Sci. Found. Washington, 1976, wraz z całą monografią jako "Outline of Physiology of Scots pine","Generative reproduction": 303-330.

25. Giertych M.M. 1967 Analogy of the differences between male and female strobiles in Pinus to the differences between long- and short-day plants. Canadian J. Bot. 45: 1907-1910.

26. Giertych M., Fober H. 1967 Variation among Norway spruce of Polish provenances in seedling growth and nitrogen uptake. XIV IUFRO Kongress, MĆnchen, Referate III, Section 22: 536-550.

27. Giertych M. 1967 Indication of introgression between Quercus robur and Q. petraea on the basis of a biometric study od acorns. Proc. International Symposium on Biology of Woody Plants, Arboretum Mlynany, Czechoslovakia, May 10-17 1967: 19-23.

28. Chylarecki H., Giertych M. 1967 Zmienność szyszek Picea abies (L.) Karst. w Polsce. Materiały z Konferencji poświęconej badaniom nad świerkiem pospolitym w Polsce. Zakł. Dendrol. i Arbor. Kórnickie PAN: 19-21.

29. Giertych M. 1967 Indication of introgression between Quercus robur and Quercus petraea on the basis of a biometric study of acorns. Proc. International Symposium on Biology of Woody Plants (Nitra, May 10th-17th, 1967), SAV, Bratislava, 1973: 39-48.

30. Giertych M., Fober H. 1967 Zróżnicowanie genetyczne Picea abies w Polsce na podstawie fizjologicznych cech siewek. Materiały z Konferencji poświęconej badaniom nad świerkiem pospolitym w Polsce. Zakł. Dendrol. i Arbor. Kórnickie PAN, Kórnik, 39-47.

31. Giertych M. 1968 Uwagi na temat wpływu działalności człowieka na strukturę genetyczną populacji drzew leśnych. Las Polski 42(20): 10-12.

32. Fober H., Giertych M. 1968 Zróżnicowanie siewek świerka polskich proweniencji w zależności od stężenia azotu w pożywce i stopnia konkurencji z trawą. Arboretum Kórnickie 13: 217-260. Tłumaczone na j. angielski i wydane przez US Dept. Agric. & Nat. Sci. Found. 1974 z całym rocznikiem Arboretum Kórnickiego: Differentiation of spruce seedlings of Polish provenances in relation to the nitrogen concentration in the medium and competition with grass: 230-270.

33. Chylarecki H., Giertych M. 1969 Variability of Picea abies (L.) Karst. cones in Poland. Arboretum Kórnickie 14: 39-71.

34. Giertych M.M. 1969 Growth as related to nutrition and competition. FAO 2nd World Consultation of Forest Tree Breeding, Washington D.C., Invited Paper FO-FTB-69-2/4: 1-18.

35. Giertych M. 1969 Badania nad regulacją rozwoju pędów sosnowych, Pinus silvestris L.. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN, 1-88.

36. Giertych M. 1969 Heritability of some growth parameters in spruce Picea abies (L.) Karst. Genetica Polonica 10(3-4): 138-140.

37. Giertych M. 1967 Zagadnienia genetyczne. Rozdział w S. Białobok (Red.) "Sosna zwyczajna Pinus silvestris L." z serii "Nasze Drzewa Leśne" t.1, PWN Poznań, 232-261. Tłumaczone na j. angielski i wydane przez US Dept. Agric. & Nat. Sci. Found. Washington, 1975, wraz z całą monografią jako "Scots pine - Pinus sylvestris L.", "Genetical aspects": 208-233.

38. Fober H., Giertych M. 1970 The uptake of 32P by spruce seedlings (Picea abies (L.) Karst. Acta Soc. Bot. Pol. 39(1): 115-121.

39. Giertych M. 1970 The process of crown restoration following debudding in Pinus silvestris L. Zeszyty Naukowe Univ. M. Kopernika w Toruniu, Nauki Mat-Przyr, Zesz. 23, Biologia 13: 25-29.

40. Giertych M. 1970 Genetyka roślin a produkcja rolnicza i leśna. Sylwan 114 (8-9): 68-74.

41. Giertych M. 1970 Generative development of Scots pine (Pinus silvestris L.) grafts. Arboretum Kórnickie 15: 71-92.

42. Giertych M. 1970 The influence of defoliation on flowering in pine Pinus silvestris L. Arboretum Kórnickie 15: 93-98.

43. Fober H., Giertych M. 1970 Phosphorus uptake by spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings of various provenance. Arboretum Kórnickie 15: 99-115.

44. Giertych M. 1970 Doświadczenie proweniencyjne nad świerkiem pospolitym (Picea abies (L.) Karst.) założone w roku 1969. Arboretum Kórnickie 15: 263-276.

45. Giertych M. 1971 Systematic lay-outs for seed orchards (Short note). Silvae Genetica 20(4): 137-138.

46. Fober H., Giertych M. 1971 Effect of grass competition on the growth and mineral nutrition of spruce Picea abies Karst. Arboretum Kórnickie 16: 81-106.

47. Fober H., Giertych M. 1971 Variation among Norway spruce of Polish provenances in seedlings growth and mineral requirements. Arboretum Kórnickie 16: 107-120.

48. Fober H., Giertych M. 1971 Variability of Picea abies (L.) Karst. seed size, weight and mineral content in Poland. Arboretum Kórnickie 16: 121-130.

49. Giertych M. 1971 Poorando no rinboku ikusyu. Sekai no rinboku ikusyu, VI. Translated by Masataka Somegô. Jour. Jap. For. Tr. Bre. Assoc. 67: 15-17.

50. Giertych M. 1972 Provenance differences in the time of spruce (Picea abies (L.) Karst.) flushing in Poland. Arboretum Kórnickie 17: 169-183.

51. Chałupka W., Giertych M. 1973 Seed years in Picea abies (L.) Karst. Arboretum Kórnickie 18: 183-186.

52. Wilusz W., Giertych M. 1973 Genetic effects of classical silviculture. IUFRO International Symposium on Genetics of Scots Pine, papers, Kórnik: 1-7.

53. Giertych M. 1973 Racial variation in Scots pine (Pinus silvestris L.) - Literature review. IUFRO International Symposium on Genetics of Scots Pine, papers, Kórnik: 1-11.

54. Giertych M. 1973 Points for discussion on progeny tests in Pinus silvestris L. IUFRO International Symposium on Genetics of Scots Pine, papers, Kórnik: 1-8.

55. Giertych M. 1973 Seasonal acclimation. Points for discussion. IUFRO international Symposium on Dormancy in Trees, papers, Kórnik: 1.

56. Giertych M. 1973 Przyczynek do dyskusji o zasięgach i pochodzeniu świerka w Polsce. Sylwan 117 (10): 14-25.

57. Wilusz W. Giertych M. 1974 Effects of classical silviculture on the genetic quality of the progeny. Silvae Genetica 23(4): 127-130.

58. Giertych M. 1974 Inadequacy of early tests for growth characters as evidenced by a 59-year old experiment. Proc. IUFRO Joint Meet. Work. Party Popul.Ecol.Genet., Breed. Theory & Prog. Tests S.02.04.1-3, Stockholm: 237-242.

59. Giertych M. 1974 Forest Tree Breeding in Poland. Chapter in "Forest Tree Breeding in the World" Ed. Ryookiti Toda, Tokyo, Japan: 57-61.

60. Giertych M. 1975 Dużo czy mało tniemy? "Życie Warszawy", dodatek "Życie i Nowoczesność" (w dwóch częściach) 17.VII oraz 24.VII.1975.

61. Giertych M. 1974 IUFRO International Symposium on Dormancy in Trees. Discussion (Transcribed and edited by M. Giertych), pp.136mInstytut Dendrologii, Kórnik.

62. Giertych M. 1975 Seed orchard designs. Chapter in "Seed Orchards" , Forestry Comm. Bull. 54, Ed. R. Faulkner, HMSO, London: 25-37.

63. Chałupka W., Giertych M. 1975 The effect of growth on cone crops in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Arboretum Kórnickie 20: 193-200.

64. Chałupka W., Giertych M., Królikowski Z. 1975 The effect of cone crops on growth in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Arboretum Kórnickie 20: 201-212.

65. Giertych M. 1976 Summary results of the IUFRO 1938 Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) provenance experiment. Height growth. Silvae Genetica 25(5-6): 154-164.

66. Giertych M. 1976 Zmienność genetyczna polskich ras świerka (Picea abies (L.) Karst.). Arboretum Kórnickie 21: 189-211.

67. Chałupka W., Giertych M., Królikowski Z. 1976 The effect of cone crops in Scots pine on tree diameter increment. Arboretum Kórnickie 21: 361-366.

68. Giertych M. 1976 Sexual expression in pines in relation to their ontogenetic development. Acta Horticulturae 56, Proc. Symposium on Juvenility in Woody Perennials: 99-104.

69. Giertych M. 1976 Doskonalenie składu genetycznego populacji drzew leśnych. Skrypt SGGW-AR Warszawa dla Studium podyplomowego produkcyjności lasu: 1-59.

70. Przybylski T., Giertych M., Białobok S. 1976 Genetics of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Annales Forestales, Zagreb, 7/3: 59-105.

71. Giertych. M. 1977 Role of light and temperature in flowering of forest trees. FAO, 3rd World Consultation on Forest Tree Breeding, Canberra, Australia: 1014-1021.

72. Giertych M. 1977 Produkcyjność plantacji nasiennych a ich lokalizacja. Las Polski 51(17): 13-14.

73. Giertych M. 1977 Genetyka. Rozdział w S.Białobok (Red.) "Świerk pospolity Picea abies (L.) Karst." z serii "Nasze Drzewa Leśne" t.5., PWN Poznań: 287-331.

74. Chałupka W., Giertych M. 1977 The effect of polythene covers on the flowering of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) grafts. Arboretum Kórnickie 22: 185-192.

75. Chałupka W., Giertych M., Królikowski Z. 1977 Cyclic pattern of growth intensity in spruce and pine. Arboretum Kórnickie 22: 193-203.

76. Chałupka W., Giertych M., Królikowski Z. 1977 Relation between specific gravity of wood in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.), some growth parameters and cone yield. Arboretum Kórnickie 22: 205-212.

77. Giertych M. Królikowski Z. 1978 Importance of bud insolation on female flower induction in pine (Pinus silvestris L.). Arboretum Kórnickie 23: 161-169.

78. Giertych M. 1978 Plastyczność polskich ras świerka (Picea abies (L.) Karst.) w świetle międzynarodowego doświadczenia IUFRO z lat 1964-1968. Arboretum Kórnickie 23: 187-206.

79. Giertych M. 1978 Polskie rasy drzew w świetle doświadczeń międzynarodowych. Materiały z Konf. nt. "Stan prac nad proweniencjami sosny, świerka i modrzewia w Polsce, oraz perspektywy badań populacyjnych tych gatunków". Kórnik, 5-6. VI. 1978r.: 5.

80. Giertych M. 1978 Wpływ wieku na relatyną ocenę wysokości różnych polskich proweniencji. Materiały konferencji pt. "Stan prac nad proweniencjami sosny, świerka i modrzewia w Polsce oraz perspektywy badań populacyjnych tych gatunków" ID PAN Kórnik: 5-6.

81. Giertych M. 1978 Nos dla tabakiery? Życie Warszawy nr 222 z 22.VI.1978r.

82. Giertych M. 1978 O nową politykę leśną. Na marginesie programu "Wisła". Życie Warszawy nr. 433, 22.VI.1978 r.

83. Giertych M. 1978 Kosztowna aparatura naukowa ogranicza myślenie. Kosmos A 27(4): 405-407.

84. Kosiński G., Giertych M. 1979 Female flowering in Scots pine (Pinus sylvestris L.) crowns in relation to the trunk and cardinal direction. Silvae Genetica 28(2-3): 111-114.

85. Giertych M. 1979 Summary of results on Scots pine (Pinus sylvestris L.) height growth in IUFRO provenance experiments. Silvae Genetica 28(4): 136-152.

86. Giertych M. 1979 Summary of results on European larch (Larix decidua Mill.) height growth in the IUFRO 1944 provenance experiment. Silvae Genetica 28(5-6): 244-256.

87. Giertych M. 1979 Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) provenance experiments in Eastern Europe. Proc. IUFRO Norway spruce Meeting, Bucharest: 15-27.

88. Kerkule J., Barendse G.W.M., Bavrina T.V., Bismuth F., Bonnet-Masimbert M., Charles-Edwards D., Gaspar T., Giertych M., Goren R., Jacobs W.P., Miginiac E., Nozeran R., Thomas R.G., Tran Than Van, Trinh Thi Toan Hanh 1979 Stimulation and inhibition of flowering. Morphological and physiological studies. Colloques internationaux du C.N.R.S., no. 285, Physiologie de la Floraison: 19-57.

89. Giertych M. 1979 Odnajdywanie plastycznych populacji drzew. VII Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Poznań 6-7.IX. 1979 r.: 45.

90. Chałupka W., Giertych M. 1979 Możliwości wykorzystania światłowodów w badaniu fizjologii rozwoju pąków roślin drzewiastych. Mat. II Krajowego Sympozjum nt. "Światłowody i ich zastosowania", PAN i PW, Jabłonna 13-15 luty 1979r.: 109-111.

91. Giertych M. 1980 Die Beziehung zwischen phönologischen Merkmalen und dem Wachstum von Fichtenpflanzen. Proc. IUFRO Intern. Workshop on Morphological and Physiological Characterization of Plant Material. Freiburg, 24-27 June 1980, Abstracts.

92. Giertych M. 1980 Relation between phenological characteristics of Norway spruce plants and their growth. Proc. IUFRO Intern. Workshop on "Characterisation of Plant Material" Ed. H. Schmidt-Vogt, Publ. Waldbau-Institut der Universität Freiburg, June 24-27th 1980: 55-62.

93. Giertych M. 1980 Forestry at a turning point. Proc. IUFRO Symposium on Scots pine Forestry of the Future. ID PAN, Kórnik: 6-14.

94. Pukacki P., Giertych M., Chałupka W. 1980 Light filtering function of bud scales in woody plants. Planta 150:132-133.

95. Giertych M. 1980 Polskie rasy sosny, świerka i modrzewia w międzynarodowych doświadczeniach proweniencyjnych. Arbor. Kórnickie 25: 135-160.

96. Giertych M. Oleksyn J. 1981 Summary of results on Scots pine (Pinus sylvestris L.) volume production in Ogievskij's pre-revolutionary Russian provenance experiments. Silvae Genetica 30(2-3): 56-74.

97. Dzięciołowski W., Chałupka W., Giertych M. 1981 Wpływ nawożenia mineralnego na właściwości gleb w dojrzałych drzewostanach sosnowym i świerkowym. Mat. I Krajowego Sympozjum "Nawożenie mineralne lasu", Sękocin 25-27 VII 1981: 124-131.

98. Giertych M. 1981 Role of physical environment on floral stimulation in spruce and pine. Proc. XVII IUFRO World Congress, Japan, Division 2: 55-60.

99. Chernyavskií M., Gyertykh M. 1982 Pol'skiye rasy sosny obyknovyennoí (Pinus silvestris L.) v gyeografichyeskikh opytakh. Gyeografichyeckye opyty v lesnoí syelyekcíi. Pribaltika, Ryga, "Zinatne": 105-119.

100. Olyeksin Ya., Gyertykh M. 1982 Ekspyerimyentalnyye raboty C. Z. Kurdiani po isslyedovaniyu ras sosny obyknovyennoí. VIII Dyendrologichyeskií Kongryess Socialistichyeskikh Stran, Tbilisi, Centr. Bot. Sad AN Gruz.SSR: 260.

101. Oleksyn J., Giertych M. 1982 Odnaleziono najstarsze polskie doświadczenie proweniencyjne z sosną zwyczajną. Las Polski 56(1):27-28

102. Pukacki P., Giertych M. 1982 Seasonal changes in light transmission by bud scales of spruce and pine. Planta 154:381-383.

103. Kosiński G., Giertych M. 1982 Ligth conditions inside developing buds affect floral induction. Planta 155:93-94.

104. Chałupka W., Giertych M., Kopcewicz J.1982 Effect of polythene covers, a flower inducing treatment, on the content of endogenous gibberellin-like substances in grafts of Norway spruce. Physiologia Plantarum 54:79-82.

105. Giertych M. 1982 Breeding strategies with Norway spruce in Poland. Proc. IUFRO Joint Meet on Genetics and Breeding Strategies Including Multiclonal Varieties, Sensenstein. Sept. 6-10: 17-21.

106. Giertych M., Królikowski Z. 1982 Doświadczenie nad zmiennością populacyjną i rodową świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) z różnych części Polski. Arboretum Kórnickie 26: 307-350.

107. Giertych M., Królikowski Z. 1983 Early tests in Norway spruce provenance experiments. Arboretum Kórnickie 28: 137-144.

108. Giertych M. 1984 Świerk istebniański w świetle międzynarodowych doświadczeń proweniencyjnych. Sylwan 128(12): 27-42.

109. Giertych M. 1984 Report on the IUFRO 1938 and 1939 provenance experiments on Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). pp. 179. Instytut Dendrologii PAN, Kórnik.

110. Oleksyn J. Giertych M. 1984 Results of a 70 years old Scots pine (Pinus sylvestris L.) provenance experiment in Pulawy, Poland. Silvae Genetica 33(1): 22-27.

111. Pukacki P., Kosiński G., Giertych M. 1985 Ligth conditions inside Norway spruce and Scots pine buds influence strobili formation. Acta Physiologiae Plantarum 7(1): 3-12.

112. Giertych M. 1985 Porównanie selekcji rodowej i proweniencyjnej u świerka (Picea abies (L.) Karst.) z Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Arboretum Kórnickie 30: 241-255.

113. Giertych M. 1986 Provenance variation of Scots pine (Pinus silvestris L.) on 46-years old international experiment in Poland. Arboretum Kórnickie 31: 183-193.

114. Giertych M. 1986 L'amélioration génétique des arbres forestiers aujourd'hui et demain. Revue Forestiere Française 38: 204-207.

115. Ya. Olyeksin, M. Gyertykh, G.I. Ryed'ko 1986 Novyí vzglyad na gyeografichyeskye kul'tury sosny obyknovyennoí V.D.Ogiyevskogo. Lyesnoí Zhurnal (6): 20-24.

116. Giertych M. 1987 Seed orchards in crisis. Forest Ecology and Management 19: 1-7.

117. Giertych M. 1987 Zamieranie świerka Picea abies (L.) Karst. w suchych latach 1982-1984 a zmienność genetyczna. Sylwan 131(4): 23-29.

118. Giertych M. 1987 Recenzja: Stanisław Szymański "Ekologiczne podstawy hodowli lasu". Sylwan 131(6): 71-72.

119. Giertych M. 1987 Upadek Teorii Ewolucji. Nowe Horyzonty, dodatek do nr. 8: 1-17 (Przedruk artykułów z Rycerza Niepokalanej).

120. van Bujtenen J.P., Giertych M. 1987 The genetics of stress resistance in forest trees. Annales Forestales 13(1-2): 51-67.

121. Giertych M. 1987 History of international provenance experiments on Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and cooperation difficulties. Arboretum Kórnickie 32: 127-143.

122. Burczyk J., Giertych M. 1988 Wpływ suszy i innych czynników środowiskowych na wielkość przyrostu grubości świerka (Picea abies (L.) Karst.) różnych proweniencji. Arboretum Kórnickie 33: 181-209.

123. Giertych M. 1988 Interakcja genotypu ze środowiskiem oraz z wiekiem polskich proweniencji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Arboretum Kórnickie 33: 159-169.

124. Giertych M. 1988 Produktywność różnych polskich proweniencji świerka (Picea abies (L.) Karst.) w zależności od lokalizacji i wieku drzewa. Arboretum Kórnickie 33: 171-179.

125. Giertych M. 1988 Wstęp do książki J.W.G. Johnsona "Na bezdrożach teorii ewolucji", Michalineum: 9-13.

126. Giertych M. 1989 Prace z zakresu genetyki drzew leśnych w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. Roczn. AR w Poznaniu 204: 5-10.

127. Giertych M. 1989 Zmienność proweniencyjna świerka (Picea abies (L.) Karst.) z polskich drzewostanów nasiennych na powierzchni doświadczalnej w Kórniku. Sylwan 133 (11-12): 1-5.

128. Giertych M. 1989 Las chroni człowieka. Horyzonty Techniki 4: 25-30.

129. Gyertykh M. 1989 Gyenyetichyeskaya cennost' myestnoí sosny obyknovyennoyí. Lyesnaya gyenyetika, syelyekciya i fiziologiya dryevyesnykh rastyenií, Mat. Myezhdunardnogo Simpoziuma. Voronezh 25-30 sentybrya 1989. Gosud. Kom. SSSR po Lyesu, Moskva: 24-28. [Giertych M. 1989 Genetic value of local Scots pine. Proc. IUFRO Symp. on Forest Genetics, Breeding and Physiology of Woody Plants, Sept. 24-30 1989, Voronezh, Moscow: 30-40.]

130. Giertych M. 1989 Effect of age and environment on the results of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) provenance experiments. Proc. IUFRO WP S2.02.11 Meet. in Sweden 1988 on "Norway spruce: Provenances, Breeding and Genetic Conservation" Eds. L-G. Stener, M.Werner, Inst. for Forest Improvement, Report no. 11: 66-73.

131. Gyertykh M. 1989 Raboty v oblasti gyenyetiki lyesnykh dyeryev'yev v Institute Dyendrologii AN v Kurnikye. Introdukciya i akklimatizaciya dyeryev'yev i kustarikov, vyrashchivaniye novykh sortov. AN Ukr.SSR, Centr.resp.bot.sad. A. M. Grodzinskií (Red.), Kiev, Naukova Dumka: 21-25.

132. Giertych M. 1989 Doskonalenie składu genetycznego populacji drzew leśnych. Wyd. II poprawione, SGGW-AR, Warszawa, s.59.

133. Giertych M. 1990 Genetyka. Rozdział w monografii S. Białobok (Red.) "Buk - Fagus sylvatica L.", seria "Nasze Drzewa Leśne", t.10, PWN, Poznań: 193-236.

134. Giertych M. 1990 Genetyka. Rozdział w monografii S. Białobok (Red.) "Wierzby - Salix alba L., Salix fragilis L.", seria "Nasze Drzewa Leśne", t. 13., PWN, Poznań, 211-238.

135. Giertych M., Van De Sype H. 1990 Consequences of reducing a full model of variance analysis in tree breeding experiments. Ann. Sci. For 47: 17-29.

136. Giertych M., Rożkowski R. 1990 Variation between half-sib progenies of Pinus sylvestris L. in crown deformations by Melampsora pinitorqua Rostr. Bull. Finn.For.Res.Inst. 360: 123-126.

137. Giertych M. 1990 W odpowiedzi obrońcy ewolucji. Polemnika z prof. Andrzejem Paszewskim. Słowo Narodowe 2 (1), 29-35.

138. Giertych M., Mátyás C. (Eds.) 1991 Genetics of Scots pine. Series: Developments in Plant Genetics and Breeding, 3, Elsevier pp.280.

139. Giertych M. 1991 Provenance variation in growth and phenology In: "Genetics of Scots Pine" Eds. M.Giertych and Cs. Mátyás. Series: Developments in Plant Genetics and Breeding, 3, Elsevier: 87-101.

140. Giertych M. 1991 Inheritance of tree form. In: "Genetics of Scots Pine" Eds. M.Giertych and Cs. Mátyás. Series: Developments in Plant Genetics and Breeding, 3, Elsevier: 243-254.

141. Giertych M. 1991 Genetyka. Rozdział w monografii S. Białobok (Red.) "Lipy - Tilia cordata Mill i Tilia platyphyllos Scop." z serii "Nasze Drzewa Leśne" t. 15., PWN Poznań: 133-144.

142. Giertych M. 1991 Forward. In "Creation Rediscovered" by G.J.Keane, Publ. Credis Ltd., Doncaster, Australia: 1-4.

143. Giertych M. 1991 Selekcja proweniencyjna, rodowa i indywidualna w doświadczeniach wieloczynnikowych ze świerkiem pospolitym (Picea abies (L.) Karst.). Arboretum Kórnickie 36: 27-42.

144. Burczyk J., Giertych M. 1991 Response of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) annual increments to drought for various provenances and locations. Silvae Genetica 40(3-4): 146-152.

145. Giertych M., Oleksyn J. 1992 Studies on genetic variation in Scots pine (Pinus sylvestris L.) coordinated by IUFRO. Silvae Genetica 41(3): 133-143.

146. Giertych M. 1992 Ś.p. Dr. Grzegorz Kosiński (1954-1992). Arboretum Kórnickie 37: (3 str. wklejone poza paginacją).1.

147. Giertych M. 1992 Dziedziczenie cytoplazmatyczne cechy wyróżniającej Picea abies f. deflexa Tyszk. Sylwan 136 (3): 43-48.

148. Giertych M. 1992 Genetyka i selekcja świerka pospolitego. Problematyka genetyki selekcji drzew leśnych. Postępy Techniki w Leśnictwie nr. 51: 74-79.

149. Giertych M. 1992 IUFRO a Instytut Dendrologii PAN w Kórniku. Przegląd Leśniczy 9/11; 6-7.

150. Giertych M. 1993 Genetyka. Rozdział w monografii W. Bugała (Red.) "Grab zwyczajny - Carpinus betulus L." z serii "Nasze Drzewa Leśne" t.9., Sorus Poznań-Kórnik: 145-156.1.

151. Giertych M. 1993 Problematyka świerkowych plantacji nasiennych II generacji. Mat. z konf. "Las-Drewno-Ekologia`93", sesja wyjazdowa 16.VI.1993, Wielkopolska Fundacja Naukowa im. T. Perkitnego: 1-2.

152. Giertych M. 1993 Zmienności proweniencyjna. Rozdział 8.3 monografii "Biologia sosny zwyczajnej" S.Białobok, A. Boratyński, W. Bugała (Red), Sorus, Poznań-Kórnik: 325-339.

153. Mikola J., Giertych M. 1993 Zastosowanie zdobyczy genetyki w uprawie sosny zwyczajnej. Rozdział 10.3 monografii "Biologia sosny zwyczajnej" S.Białobok, A. Boratyński, W. Bugała (Red), Sorus, Poznań-Kórnik: 435-441.

154. Giertych M. 1993 Długoterminowy wpływ sposobu odnawiania na zasoby genowe lasów. Materiały Konf. nt. "Gospodarowanie zasobami leśnymi", PTL, Puszczykowo, Wyd. RDLP Poznań, 18-23.

155. Giertych M. 1994 W odpowiedzi obrońcy teorii ewolucji (przedruk ze "Słowa Narodowego" 1990 nr. 2(1): 29-35.). E. Moczydłowski (Red.) "Pan Bóg czy dobór naturalny", Megas, Białystok: 28-46.

156. Giertych M. 1994 O uczciwą polemikę w sprawie ewolucji. E. Moczydłowski (Red.) "Pan Bóg czy dobór naturalny", Megas, Białystok: 83-102. Giertych M. 1993 O uczciwą polemikę w sprawie ewolucji. Kosmos 1993, 42 (3/4): 675-686.

157. Giertych M. 1993 Breeding of Norway spruce in Poland: from provenance tests to seed orchards. In Rone V. (Ed.) Proc. IUFRO S2.02.11 Symposium "Norway spruce provenances and breeding", Riga, Latvia: 193-199.

158. Giertych M. 1994 Dr. Tadeusz Jakuszewski. Sylwan 138 (1): 107-109.

159. Giertych M. 1994 Co to są banki genów? Las Polski 16-31 maj 1994, (10) 4-5.

160. Giertych M. 1994 Zalesienia - w czyim interesie? 16-30 wrzesień 1994, (18): 4-5.

161. Giertych M. 1994 No to Evolution! Newman Graduate Education pamphlet, Chatswood, NSW, Australia: 1-7.

162. Giertych M., Mąka A. 1994 Ocena indeksowa dziewięcioletnich rodów sosny (Pinus sylvastris L.) z kontrolowanych krzyżówek na plantacji nasiennej. Arboretum Kórnickie 39: 87-107.

163. Giertych M. 1998 Full-sib Scots pine (Pinus sylvestris L.) progenies differ depending on year when obtained. In Oleksnyn et al. "Scots pine breeding and genetics", Proc. IUFRO symposium 13-17.IX.94, Kaunas, Lithuania: 135-139.

164. Giertych M. 1995 Zmienność rodowa sosny i wybór drzew elitarnych. Arboretum Kórnickie 40: 55-70.

165. Sygit W., Giertych M. 1995 Zróżnicowanie polskich proweniencji Pinus sylvestris L. na powierzchni doświadczalnej w Kórniku. Arboretum Kórnickie 40: 87-105.

166. Giertych M. 1996 Genetyczna wartość świerka istebniańskiego. Sylwan 140 (3): 29-38

167. Giertych M. 1995 Zmienność genetyczna jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.). Sylwan 139 (6): 87-91.

168. Oleksyn J., Prus-Głowacki W., Giertych M., Reich P.B. 1994 Relation between genetic diversity and pollution impact in a 1912 experiment with East European Pinus sylvestris provenances. Can. J. For. Res. 24: 2390-2394.

169. Giertych M. 1995 Genetyka. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L., red. A. Boratyński, t. 17 serii monograficznej Nasze Drzewa Leśne, Sorus Poznań: 355-370.

170. Giertych M., Oleksyn J. 1995 Doświadczenie z 1912 roku w Leśnictwie "Ruda" potwierdzeniem wyjątkowej wartości naukowej starych doświadczeń leśnych. 100-lecie lasu Ruda, Materiały z Sympozjum Naukowego, 15-16.IX.95r. IUNG, Puławy: 49-66.

171. Giertych M. 1995 Plantacje nasienne: od pierwszej do drugiej generacji. Promocja 95, "Las i drewno w środowisku i gospodarce pąłnocno-zachodniego regionu Polski". Trzcianka 13-14 X 1995. Materiały: 1-8

172. Giertych M. 1995 Zewnętrzne naciski. Las Polski 15/16: 4-5.

173. Giertych M. 1995 W obronie leśników. Przegląd Leśniczy, 5 (9): 19-20.

174. Giertych M. 1996 Świerkowe doświadczenie proweniencyjne na Orawie. Sylwan 140(8): 5-10.

175. Krupski P., Giertych M. 1995 Zmienność proweniencyjna i rodowa świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) z Polski północno-wschodniej na powierzchni doświadczalnej w Kórniku. Arboretum Kórnickie 40: 71-85.

176. Krupski P., Giertych M., Czech I. 1996 Interakcje genotypu ze środowiskiem świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Orawy wskazują na interakcję genotypu ze środowiskiem. Sylwan 140(9): 35-47.

177. Giertych M. 1996 Second generation seed orchards - theoretical considerations. (Syemyennyye plantatsii 2-go poryadka - tyeoryetichyeskiye pryedposylki). Gyenyetika i syelyektsiya na sluzhbye lyesu. Tyezisy dokladov myezhdunarodnoí nauchno -praktichyeskoí konfyeryentsii. Woroneż 28-29.VI.1996.. str. 78 (po rosyjsku), str.164 (po angielsku). Cały tekst w Materiałach z konferencji, 1997: 291-297.

178. Giertych M. 1996 autor oraz redaktor działu ?genetyka leśna? w ?Słowniku Encyklopedycznym Leśnictwa, Drzewnictwa, Ochrony Środowiska, Łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych? red. Edward Więcko, Warszawa, Wyd. SGGW 608 str.

179. Giertych M. Wywiad dla książki ?Poznaniacy, portretów kopa i trochę?, wyd. ?W drodze?, Poznań. str. 119-126.

180. Giertych M., Krupski P. 1996 Analiza produktywności polskich proweniencji świerka ( Picea abies ( L. ) Karst. ) na czterech krajowych powierzchniach doświadczalnych. Arbor. Kórnickie 41: 59-74.

181. Krupski P, Giertych M. 1996 Zmienność cech jakościowych polskich proweniencji świerka (Picea abies (L.) Karst.) na czterech krajowych powierzchniach doświadczalnych. Arbor. Kórnickie 41: 75-94.

182. Giertych M. 1998 Zmienność proweniencyjna i dziedziczenie. Rozdz. w monografii Biologia Świerka Pospolitego Red. A. Boratyński i W. Bugała, ID PAN: 213-239.

183. Giertych M. 1997 Przemieszczanie polskich populacji świerka (Picea abies (L.) Karst.), a ich wartość hodowlana. Sylwan 141(4): 59-76.

184. Giertych M. 1997 Zmienność proweniencyjna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce. Sylwan 141 (8): 5-20

185. Krupski P., Giertych M. 1997 Analiza produktywności świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) różnych proweniencji i rodów z niżu południowej Polski. Arbor. Kórnickie 42: 185-198.

186. Giertych M. 1997 Wartość genetyczna świerka bieszczadzkiego. Sylwan 141 (9): 5-12.

187. Giertych M. 1998 Zasoby genowe i nasienne drzew leśnych. Kongres Leśników Polskich. ?Las, człowiek, przyszłość? Materiały i Dokumenty: t.2, cz.1: 249-260.

188. Giertych M. 1997 New Applications for Provenance Tests. Introduction. C. Mátyás (Red.) Perspectives of Forest Genetics and Tree Breeding in a Changing World. IUFRO World Series vol. 6: 71.

189. Giertych M. 1997 Effects of thinnings on the evaluation of provenance experiments as exemplified by a Norway spruce (Picea abies (L. ) Karst.) trial. C. Mátyás (Red.) Perspectives of Forest Genetics and Tree Breeding in a Changing World. IUFRO World Series vol. 6: 93-101.

190. Giertych M., Krupski P. 1998 Zmienność cech jakościowych rodów i proweniencji świerka (Picea abies (L. ) Karst. ) z niżu południowej Polski. Arboretum Kórnickie 43: 43-65.

191. Giertych M. 1998 Wartość genetyczna świerka sudeckiego. Leśny Bank Genów. Zeszyt 11(2): 76-90; Sylwan

192. Giertych M. 1999 Genetyka. Rozdział w monografii: Klony Acer L., red. A. Boratyński Ser. Nasze Drzewa Leśne t.18: 257-273.

193. Giertych M. Provenance research in Norway spruce: past, present and future. Proc. IUFRO Symp. on Genetics of Norway Spruce, Zvolen, Slovakia.

194. Rożkowski R., Giertych M. Asiatic larches in provenance experiments of Larix decidua Mill.

195. Giertych M. 1998 Aspekty genetyczne trwałej gospodarki leśnej. In Rykowski K. (Red.) ?Trwały i zrównoważony rozwój lasów? Wyd. IBL Warszawa: 43-60.

196. Shutyaev A.M., Giertych M. 1997 Height growth variation in a comprehensive Eurasian provenance experiment of (Pinus sylvestris L.). Silvae Genetica 46 (6) 332-349.

197. Giertych M. 2000 Wartość genetyczna świerka [Picea abies (L.) Karst.] z terenu poza jego zasięgiem w Polsce. Sylwan, 144 (3): 19-31.

198. Giertych M. Co było najważniejszym wydarzeniem w leśnictwie w mijającym stuleciu? Las Polski (2), 15-31 styczeń 1999: 8.

199. Giertych M. 1999 Porównanie sosny z Łopatynia z innymi populacjami. Przegląd Leśniczy 3/99: 4-6.

200. Rożkowski R., Giertych M. 1999 Wstępne wyniki badań proweniencyjnych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) na powierzchni doświadczalnej w Choczewie. Materiały z Konferencji "Zmienność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.), Siemianice 8-10.VI.99. Streszczenia: Wyd. AR Poznań; 23.

200 bis. Rożkowski R., Giertych M. Wstępne wyniki badań proweniencyjnych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) na powierzchni doświadczalnej w Choczewie. Sylwan.

201. Giertych M. 1999 Wartość genetyczna świerka z północno-wschodniej Polski. Materiały z Konferencji pt. Genetyczna i hodowlana wartość polskich populacji świerka z zasięgu północno-wschodniego. IBL, RDLP Białystok, PTL-Oddz. Białystok: 39-60.

202. Giertych M. 1999 Forward to the Revised Edition. G J. Keane "Creation Rediscoved. Evolution and the Importance of the Origins Debate" TAN Publ. Rockford, Ill. USA.: ix-xii.

203. Giertych M. 1999 Wykorzystanie hodowlane zasobów genowych z powierzchni doświadczalnych. W "Stan i perspektywy badań z zakresu hodowli lasu" Red. A. Gorzelak i T. Zachary . Materiały I Konferencji Leśnej, Sękocin Las, 18-19 maja 1999, IBL, Warszawa: 125-132.

204. Giertych M. 2000 Zmienność genetyczna buka. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 69 (358): 35-45.

205. Giertych M. 1999 Wpływ działań selekcyjnych na różnorodność biologiczną lasów produkcyjnych w Polsce. W: Ocena wpływu praktyki leśnej na różnorodność biologiczną w lasach Europy Środkowej. Studium w zakresie polskiej Ustawy o lasach i innych przepisów prawnych (red. K. Rykowski, G. Matuszewski, E. Lenart). Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.

205bis. Giertych M. 1999 The impact of selection practices on the biological diversity of production forests in Poland. In: Evaluation of the Impact of Forest Management Practices on Biological Diversity in Central Europe. A case study on Polish Forest Act and other regulations (Ed. K. Rykowski, G, Matuszewski, E. Lenart). Forest Research Institute, Warsaw: 59-78

206 Giertych M. 1998 (współautor) Wielojęzyczny Słownik terminów Leśnych i Drzewnych. SITLiD, Warszawa

207. Giertych M., Klocek A. 1998 Stanowisko Rady Leśnictwa [Dotyczy reprywatyzacji lasów państwowych]. Przegląd Leśniczy (4)

207. Klocek A. Giertych M. 1998bis Uchwała Rady Leśnictwa przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 1998 r. w związku z projektem "Ustawy o reprywatyzacji i rekompensatach". Środowisko (8); Echa Leśne (5); Głos Lasu (6)

208. Giertych M. 2000 Seminarium w Miłkowie "Nowoczesne nasiennictwo i szkółkarstwo w trwałej, zrównoważonej gospodarce leśnej" - wnioski. Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych. 86 (2): 10-11; Sylwan 144: 107-110.

209. Rożkowski R., Giertych M., Maj-Lewandowska A. 2001 A 23-year old spruce [Picea abies (L.) Karst.] provenance trial of the IUFRO 1972 series in Kórnik. Folia Forestalia Polonica 43: 33-52.

210. Giertych M. 2000 Replika na listy ks. dr. Zbigniewa Kępy i prof. dr. hab. Januarego Weinera. Wychowawca 1(85): 37.

211. Giertych M. 2000 Selekcja i genetyka drzew leśnych w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. "Polskie Towarzystwo leśne w służbie lasów i społeczeństwa". Materiały sesji naukowej towarzyszącej Jubileuszowemu 100 Zjazdowi PTL. 7-9.IX.200: 135-144.

212. Giertych M. 2002 Troska o bioróżnorodność, Konferencja pt. "Zagospodarowanie oraz wartość genetyczna populacji drzew gatunków domieszkowych i introdukowanych w aspekcie stabilizacji ekosystemów leśnych Karpat", Jaszowiec.19-20.X.2000. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Zeszyt 86; 289-301

213. Giertych M., Rożkowski R. 2000 Populacje modrzewia (Larix decidua Mill.) z Bliżyna. Konferencja pt. "Modrzew - gospodarcze i ekologiczne znaczenie e ekosystemach leśnych", Kostrzyca.

214. Giertych M. 2000 Wnioski z seminarium "Testowanie potomstwa". Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych 9(93):7-8.

215. Giertych M. 2000 Wykorzystanie doświadczeń proweniencyjnych i rodowych. Leśny Bank Genów, zeszyt 15% 5-13.

216. Shutyaev A.M., Giertych M. 2000 Genetic subdivisions of the range of Scots pine (Pinus sylvestrisSilvae Genetica 49(3): 137-151. L.) based on a transcontinental provenance experiment.

217. Giertych M. 2001 Sprawozdanie Komisji Wniosków z Seminarium naukowo szkoleniowego pt. "Modrzew - gospodarcze i ekologiczne znaczenie w ekosystemach leśnych". Kostrzyca 25-26 października 2000r.. Biulety Informacyjny Lasów Państwowych 2(98): 21.

218. Kosmowska-Ceranowicz B., Giertych M., Miller H. 2001 Cedarite from Wyoming: infrared and radiocarbon data, Prace Muzeum Ziemi 46:77-80.

219. Giertych M. 2001 Jak regionalne banki genów mogą służyć programom selekcyjnym. Konferencja Naukowa "Ochrona genetyczna drzew leśnych w Karpackim Banku Genów" 29.VI.01, Ustroń-Jaszowiec; 47-52.

220. Giertych M. 2001 The 1964/68 IUFRO Inventory Provenance Test of Norway Spruce. Introduction to Bałut S., Sabor J. 2001 Inventory provenance test of Norway spruce (Picrea abies (L.) Karst.) IPTNS-IUFRO 1964/68 in Krynica. AR Kraków: 7-10.

221 Giertych M. 2000 Darwin, Karol, Hasło w Encyklopedii Białych Plam, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne t. 4:

222. Giertych M. 2000 Darwinizm. Hasło w Encyklopedii Białych Plam, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne t. 4:

223. Giertych M 2001 Ewolucja, teoria ewolucji. Hasło w Encyklopedii Białych Plam, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne t. 6:

224 Giertych M. 2001 Ewolucjonizm. Hasło w Encyklopedii Białych Plam, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne t. 6:

225. Giertych M. 2006 Genetyka. Rozdział w monografii Dęby, Quercus robur i Q. petraea. Seria Nasze Drzewa Leśne (Red. Wł. Bugała).

226. Giertych M. 2001 Rola informacji w funkcjonowaniu przyrody w kontekście sporu o ewolucję. Filozofia Nauki 9, 2(34): 19-29.

227. Giertych M. 2002 Genetic risks. in "Risk Management and Sustainable Forestry", EFI Proc. no. 45, 73-74.

228. Giertych M. 2002 Nagle i niespodziewanie odszedł od nas ś.p. prof. dr hab. Ryszard Siwecki. Przegląd Leśniczy 12 (138/XII): 6-7.

229. Chmura D.J., Giertych M., Rożkowski R. 2003 Early height growth of Scots pine (Pinus sylvestrisDendrobiology 49: 15-23. L.) progenies from Polish clonal seed orchards.

230. Giertych M. 2003 The arrows point down: The role of information in biology. Proceedings International Catholic Symposium on Creation, 24-25.X.2002, Rome, Italy, Kolbe Center for the Study of Creation: 370-376.

231. Shutyaev A. M.. Giertych M. 2003 Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Eurasia - a map album of provenance site interaction. Kórnik, Institute of Dendrology. 266p.

232. Giertych M. 2005 Wystąpienie na konferencji naukowej "Społeczny wymiar lasów", 22.IV.05, Uniwersytet Warszawski. Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. str. 81-82.

233. Giertych M. Creationism, evolution: nothing has been proved. Nature444, 265; 2006
zobacz publikacje naukowe.txt


poprzedni / powrót /

KSIĄŻKI
zobacz l_insegnamento dell_evoluzione.doc

zobacz l_insegnamento dell_evoluzione.doc

zobacz Egalite de sexes.doc

zobacz Egalite de sexes.doc

zobacz Evolution en francaise.doc

zobacz Evolution en francaise.doc